xxx menü

KAP reformok 2014-2020

KAP új célkitűzései:

Életképes élelmiszertermelés:
a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása

Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:
a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönözése

Kiegyensúlyozott területi fejlődés:
a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása

A közvetlen támogatások új rendszere:

13 milliárd euró forrás a magyar gazdálkodóknak, melynek 2/3 része közvetlen támogatás, 1/3 része pedig vidékfejlesztésre fordítható!

Kötelező elemek:
Alaptámogatás
„Zöld” komponens
Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás
Nemzeti tartalék

Választható, önkéntes elemek:
Termeléshez kötött támogatás
Természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása

Zöld komponens:

Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a. Kisgazdaságoknak nem kell teljesíteniük.

Feltételei:
- Tárgyévben termesztett növények diverzifikálása
- Állandó gyepek fenntartása
- Ökológiai célterület fenntartása (állandó kultúrával - ültetvény - fedett területen felüli jogosult területen -15 ha szántó fölött).
- Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás - a vetésváltás=időbeliség; termény diverzifikáció = térbeliség.
- Eredeti bizottsági javaslat 3 ha felett 3 különböző növény termesztése.

Zöld komponens I. Terménydiverzifikáció

- Kompromisszumos feltétel:
- 10 ha alatt 1 növény,
- 10 ha szántó felett 2 növény,
- 30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége.
- Mentesülő üzemtípusok: egy vagy több követelményt automatikusan teljesítők (pl. biogazdaságok, döntően gyepgazdálkodással foglalkozók, egyes tanúsítási rendszerekben - ekvivalens gyakorlat elismerése - résztvevő gazdaságok) valamint az állandó gyepterületek.

Zöld komponens II. Állandó gyepterület

• Csak 5%-ban lehetne csökkenteni a nagyságát a 7 év alatt,
• Kompromisszum szerint: tagállami szintű monitoring is megfelelő,
• A jelenlegi gyakorlatnak megfelelőn: visszaállítási kötelezettség.

Zöldkomponens III. Ökológiai célterület

• Csak 15 ha szántó felett kötelező; konkrét lista, ami magyar szempontból több kedvező elemet tartalmaz (pl. lucerna, tájelemek, teraszok, kemikáliák használata nélkül termesztett energianövények, ugar).
• a bevezetés kétlépcsős: 2015-től 5%, majd egy 2017. évi felülvizsgálattól függően akár 7%.

Fiatal gazdálkodók támogatása

Kötelező, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg legfeljebb 2%-a.

Feltételei:
• 40 évnél fiatalabb termelő
- aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy
- gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.
• Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható.
• A támogatás felső területi korlátja 25 és 90 ha között tagállami hatáskörben állapítható meg.
• Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig Magyarországon 90 hektárig kb. 34 €/ha.(Mintegy 9000 fiatal gazdával számolhatunk.)

A közvetlen támogatások várható értékeinek alakulása:

SAPS + zöldítés: 214 €/hektár (137+77 €)

Fiatal gazdák kiegészítő támogatása: 34 €/hektár

Termeléshez kötött támogatások: ágazattól / teljesítménytől függő (191 M €/év)

Kisgazdaságok egyszerűsített egyösszegű támogatása: max. 1250 €/év/termelő

Egységes szabályozás – főbb elemei:

• Biztonsági háló
Intervenció, magántárolás támogatása, export visszatérítés

• Válságkezelés
Mezőgazdasági válságalap

• Termelői és szakmaközi szerveződések
Egy-egy termékpálya vertikális összefogása (termelők, feldolgozók, kereskedők)

• Termeléskorlátozás kivezetése
Szőlőtelepítési jogok új rendszere
Cukorkvóta megszűnése
Tejkvóta megszűnése

A fentiekről részletesebben tájékozódhat a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal együttműködésében megjelent Zöldítési Gazdálkodói Kézikönyvből, melynek célja, hogy közérthető módon bemutassa a zöldítés alapvető követelményeit, valamint felhívja a figyelmet az EU joganyagokból származó kötelezettségekre.

A kézikönyv szemléltető ábrákkal, példaszerűen felsorolt fajlistákkal, számításokkal és hasznos tanácsokkal is hozzájárul ahhoz, hogy a gazdák megismerjék a zöldítés hazai feltételeit, és végrehajtását.

A könyv digitális letöltési lehetőségét itt találja.

Az Európai Bizottság által társfinanszírozott tevékenység. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.